Ventilatiekanalen Reinigen?!

Ventilatiekanalen Reinigen?!

Ventilatiekanalen vormen een belangrijke schakel in het zuiveringsproces van lucht. Ze transporten 24 op 24 zuivere en onzuivere lucht. Door je luchtkanalen regelmatig te reinigen voorkom je dat vuil en bacteriën zich opstapelen en verspreiden in je leefomgeving.

Waarom en wanneer ventilatiekanalen reinigen?

Luchtkanalen transporteren een grote hoeveelheid lucht. De vervuilde lucht die aangezogen wordt bevat allerlei verontreinigingen zoals stof- vetdeeltjes. Deze deeltjes gaan zich in de loop der jaren afzetten op de wanden van de ventilatiekanalen:

De stoflaag wordt steeds dikker waardoor de lucht minder goed kan stromen en de capaciteit van het ventilatiesysteem afneemt. Als gevolg hiervan kan de ventilator oververhitten en lawaaihinder produceren. Daarnaast kunnen schimmels en bacteriën zich nestelen wat slecht is voor uw gezondheid. Om deze reden is het van belang dat het ventilatiesysteem regelmatig geïnspecteerd wordt en dat de ventilatiekanalen  elke 4 jaar gereinigd worden.

Lints Ventilatie - ventilatiespecialist Drechtsteden

Lints ventilatie

Elke woning en ventilatiesysteem is anders. Daarom hebben wij diverse merken en type ventilatiesystemen in ons assortiment. Wij denken natuurlijk graag met u mee over wat het beste is in uw situatie, zodat ook u kan genieten van gezonde lucht in uw woning.

Kostprijs ventilatiekanalen reinigen

De prijs voor het reinigen van een ventilatiesysteem C met bijhorende luchtkanalen bij Lints Ventilatie €125,- 

Bij een grote onderhoud beurt worden in de regel de volgende werkzaamheden verricht:

• Reinigen van de ventilator
• Reinigen van de luchtventielen
• Intensief reinigen van de ventilatiekanalen
• Debietmeting en opnieuw inregelen van de ventielen en ventilator

 

Je kunt er ook voor kiezen om een service abonnement af te sluiten. Hierbij betaal je een vast bedrag per maand of jaar in ruil voor een jaarlijkse of tweejaarlijkse check-up + reiniging. Een abonnement afsluiten komt vaak iets goedkoper uit en garandeert ook dat je systeem op correcte en regelmatige basis onderhouden wordt.

Hoe vaak de ventilatiekanalen reinigen?

Veel mensen vragen zich af hoe vaak de ventilatiekanalen nu eigenlijk gereinigd moeten worden. Hierop is geen exact antwoord te geven omdat dit geheel afhankelijk is van de luchtkwaliteit in huis. In een huis waarin intensief gerookt wordt bijvoorbeeld, kan nicotineaanslag in de de kanalen ervoor zorgen dat de wanden sneller vervuild raken. De snelheid en mate waarin vervuiling optreedt is dus in iedere woning verschillend. Gemiddeld moeten de ventilatiekanalen eens in de vijf a zes jaar gereinigd worden. De overige delen in het systeem (ventielen, ventilator, warmte terugwin unit, filters) moeten eerder gereinigd worden, zeker wanneer er sprake is van gezondheidsklachten als astma en bronchitis.

 

 

Voor meer informatie kunt u ons een berichtje sturen via onze contact pagina op mailen naar info@lintsventilatie.nl

Stille mechanische ventilatie

Welke mechanische ventilatie unit is het stilste? Het uitstralingsgeluid bij de motor van de mechanische unit zelf verschilt bij diverse merken. Hierbij is er ook een verschil tussen het geluid op laag vermogen en hoog vermogen.

Lees verder »