Subsidie verduurzamen voor VvE (SVVE)
Subsidie verduurzamen voor VvE (SVVE)

Subsidie verduurzamen voor VvE (SVVE)

Vanaf 23 januari 2023 kunnen VvE’s een aanvraag voor de Subsidie verduurzamen voor verenigingen van eigenaars (SVVE) indienen. Deze subsidie is bestemd voor energiebesparende maatregelen, warmtetechnieken, energieadvies en een oplaadpuntenadvies. Hier valt uiteraard ook het verduurzamen van de ventilatie in appartementencomplexen onder.

Ventilatiesysteem - Lints ventilatie - Logo-streepjes

Wie kan de SVVE aanvragen?

De SVVE vervangt de Subsidie Energiebesparing Eigen Huis (SEEH) en de Investeringssubsidie Duurzame Energie (ISDE) voor VvE’s. Aanvragen voor deze 2 subsidies was mogelijk tot en met 31 december 2022.
Als u zich bedenkt dat er in Nederland ongeveer 125.000 VvE’s zijn die de belangen van circa 1,5 miljoen woningen vertegenwoordigen, dan snapt u meteen waarom de Rijksoverheid deze groep met een subsidie wil stimuleren om te verduurzamen. De SVVE kan worden aangevraagd door (gemengde) VvE’s, woonverenigingen en wooncoöperaties.

Waar kan de SVVE voor worden aangevraagd?

De SVVE bestaat uit 3 onderdelen waarvoor u apart subsidie aan kunt vragen. De 3 onderdelen zijn:

  • Subsidie voor energieadvies
  • Subsidie voor verduurzamingsmaatregelen
  • Subsidie voor oplaadpuntenadvies

Let op: vraag deze subsidie aan voordat u de maatregelen uitvoert.

Subsidie voor
energieadvies

Wilt u weten welke energiebesparende maatregelen voor uw gebouw(en) het beste resultaat en de meeste besparing geven? Laat dan een energieadvies opstellen en vraag hiervoor subsidie aan.
Voor het opstellen van een energierapport dient u wel een daarvoor speciaal gecertificeerde energieadviseur in te schakelen.

Subsidie voor verduurzamings­maatregelen

Voert u met uw VvE één of meer energiebesparende isolatiemaatregelen uit? Of verduurzaamt u uw gebouw met een (hybride) warmtepomp, zonneboiler, WTW-installatie of een centrale aansluiting op een warmtenet? Dan kan daar subsidie voor worden aangevraagd.

Subsidie voor oplaadpuntenadvies

Van de SVVE kan ook gebruik gemaakt worden voor het maken van een adviesrapport voor het aanleggen van één of meer oplaadpunten voor elektrische auto’s van bewoners van appartementencomplexen of woongroepen.

Subsidie voor het collectief verduurzamen van ventilatie

Lints Ventilatie wordt door VvE’s vaak ingeschakeld om mee te denken en adviseren over het collectief verduurzamen van de ventilatiesystemen in appartementengebouwen. Steeds vaker worden in dat kader verouderde en energieverslindende mechanische ventilatiesystemen vervangen door geavanceerde WTW-installaties met balansventilatie. Die zijn heel stil en enorm energiezuinig. Bovendien zorgen dergelijke moderne ventilatiesystemen via slimme sensoren voor een continu goed afgeregelde luchtkwaliteit in alle woonvertrekken.
Wilt u hier meer over weten? Neem dan contact met ons op. Investeren in duurzame ventilatie is door de SVVE dit jaar extra aantrekkelijk!

filterservice wtw-unit

Check of uw VVE voor deze subsidie in aanmerking komt

Alle informatie over de Subsidie verduurzamen voor verenigingen van eigenaars is te vinden op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Hier leest u ook hoe en tot wanneer u een subsidieaanvraag in kunt dienen en waaraan uw aanvraag dient te voldoen.

Ventilatie advies op maat

Elke woning en ventilatiesysteem is anders. Daarom hebben wij diverse merken en type ventilatiesystemen in ons assortiment. Wij denken natuurlijk graag met u mee over wat het beste is in uw situatie, zodat ook u kan genieten van gezonde lucht in uw woning.