Orcon ventilatie

Orcon houdt het binnenklimaat altijd in balans

Bij Lints Ventilatie zijn wij blij dealer en installateur te mogen zijn voor Buva Homecare systemen. 

 

WiFi en Bluetooth

De EcoStream is voorzien van een WiFi- en bluetoothmodule. Door de WiFi functionaliteit kan met behulp van de EcoStream app de WTW-unit bediend worden, op afstand worden voorzien van de nieuwste software of in het geval van een storing worden uitgelezen. De Bluetooth functie maakt het voor de installateur mogelijk om de EcoStream in te regelen zonder WiFi-netwerk.

een volgende stap in zoneventilatie op basis van de actuele luchtkwaliteit. Concreet draait het om een in 2 zones verdeeld systeem, waarbij er 1 CO2 sensor in de woonkamer en 1 CO2 sensor in de hoofdslaapkamer wordt geplaatst. Deze sensoren meten continu de luchtkwaliteit in beide vertrekken. De data wordt draadloos verzonden naar de WTW-unit. Die zorgt er op zijn beurt voor dat de op dat moment gevraagde luchtdebiet fluisterstil op de juiste plaats in de woning wordt ingeblazen.
Ook wordt er hierbij gebruik gemaakt van een zogenaamde ‘smart control’ met ellipsvormige klep, voor een extra hoog comfort.

Orcon mechanische ventilatie

BUVA SmartSense bediening

De BUVA SmartSense is een unieke CO2-ruimtesensorbediening die zowel de BUVA Q-Stream woonhuisventilator als de BUVA EcoStream WTW-unit kan aansturen. Het enige belangrijke verschil is dat de bediening/CO2-sensor voor de WTW-unit niet in de boxgevoede variant (12V) verkrijgbaar is.

In de automatische stand zorgt de bediening ervoor dat er meer binnenlucht wordt afgezogen zodra het CO2-niveau te hoog wordt. Daarnaast is er een nachtstand, zodat gedurende de nacht verhoogde ventilatie plaatsvindt. Verder heeft de bediening tevens een booster- en vakantiestand.

De sensoren en bedieningen zijn identiek qua vormgeving en zijn voor de EcoStream verkrijgbaar in de onderstaande varianten:

Bediening
1. Batterij gevoede bediening
2. Netstroomgevoede bediening (230V)

CO2-sensor
3. Netstroomgevoede sensor (230V)

Bekijk de Orcon brochure

Vraag uw Buva ventilatie aan