mechanische ventilatie bouwbesluit
energiezuinige ventilatie

Bouwbesluit is duidelijk over mechanische ventilatie

Om iedereen die in Nederland een woning bouwt, verbouwt of renoveert houvast te geven qua wet- en regelgeving, heeft de Rijksoverheid het Bouwbesluit in het leven geroepen. Hierin zijn alle regels vastgelegd waar zowel bouwprofessionals als doe-het-zelvers zich aan moeten houden. Vanzelfsprekend wordt er in het Bouwbesluit ook duidelijkheid gegeven waaraan de mechanische ventilatie in een woning moet voldoen.

Ventilatiesysteem - Lints ventilatie - Logo-streepjes

Bouwen of verbouwen, lees eerst het Bouwbesluit

Veel mensen waren zich er al veel langer van bewust dat voldoende en goed functionerende ventilatie essentieel is om gezond en veilig te kunnen wonen. Door alle aandacht van geleerden die tijdens de coronapandemie constant hamerden op het belang van goede ventilatie, staat dit onderwerp nu echter nog nadrukkelijker op de kaart.
Het Bouwbesluit (versie 2012) wijdt niet voor niets een volledige paragraaf aan de wettelijk gestelde eisen voor mechanische ventilatie in een woning, waarbij de ventilatiecapaciteit per ruimte ook nog eens afzonderlijk benoemd wordt. Dus heb je plannen voor het bouwen, verbouwen of renoveren van een woning, lees dan zeker even artikel 3.29 van het Bouwbesluit, dan weet je precies waaraan de mechanische ventilatie in de keuken, woonkamer, badkamer, toilet, slaapkamer en studeerkamer moet voldoen.

Natuurlijke ventilatie is lang niet toereikend

De norm voor luchtverversing die in het Bouwbesluit wordt gehanteerd is NEN 1087. Binnen die norm wordt meer duidelijkheid gegeven aan welke technische eisen de ventilatievoorzieningen dienen te voldoen. In het Bouwbesluit worden de voorzieningen voor luchtverversing, thermisch comfort, de richting van de luchtstroming en de regelbaarheid van mechanische ventilatie gedefinieerd. Dat geldt ook voor de plaats van een toevoeropening waarlangs frisse buitenlucht naar binnen kan stromen en de afvoeropening waarlangs de lucht van binnen juist wordt afgevoerd. Om de mechanische ventilatiecapaciteit vooraf goed te berekenen en daarop aansluitend een compleet uitgewerkt voorstel voor het installeren, in gebruik stellen, testen en onderhouden van een mechanisch ventilatiesysteem te maken, kun je het best een gespecialiseerd bedrijf als Lints Ventilatie in de arm nemen. Dan weet je immers zeker dat alles op het gebied van mechanische ventilatie in je woning voldoet aan alle weten en regels en dat het met de luchtkwaliteit in alle afzonderlijke ruimtes dik in orde is.

Mechanische ventilatie volgens de eisen uit het Bouwbesluit

Ventilatie is dus noodzakelijk voor een gezond binnenklimaat in ruimtes waar mens of dier verblijven. Je hebt daarbij natuurlijke ventilatie. Dat is simpelweg gezegd het open zetten van ramen, ventilatieroosters of buitendeuren. Maar dat is in een woning waarin gekookt, gerookt, getoiletteerd en gedoucht wordt, lang niet voldoende. Zeker in de zeer goed geïsoleerde nieuwbouwwoningen moet een mechanisch ventilatiesysteem letterlijk het meeste vuile werk opknappen. Om zo’n installatie samen te stellen zijn de indeling van een woning, de inhoud per afzonderlijke ruimte en het gebruik van die ruimtes, feitelijk bepalend. Aan de hand van deze gegevens kan de ventilatiecapaciteit worden bepaald, die uitgedrukt wordt in liters per seconde (dm3/s). Waar veel vuile luchtjes, stoom en rookwalm zijn, zal de ventilatiecapaciteit dus logischerwijs groter moeten zijn dan bijvoorbeeld op een studeerkamer. Ook dat is dus duidelijk af te leiden uit de wettelijke eisen die in het Bouwbesluit zijn vastgelegd. Dit zijn overigens wetten en regels die door de Rijksoverheid met regelmaat herzien en aangepast worden.
bouwbesluit mechanische ventilatie
bouwbesluit ventilatie

Concrete invulling van mechanische ventilatie is maatwerk

In aanvulling op de eerder genoemde natuurlijke ventilatie zorgt een mechanisch ventilatiesysteem ervoor dat er in alle ruimtes – dus ook die waar geen natuurlijke ventilatie aanwezig is – onder alle omstandigheden voldoende schone lucht binnenstroomt en vuile lucht wordt afgezogen.
De systemen die wij leveren en onderhouden bestaan uit ventilatieboxen, ventielen, ventilatieroosters, filters en ingebouwde ventilatiekanalen. De exacte samenstelling en capaciteit van het mechanisch ventilatiesysteem wordt door ons dus aan de hand van de bouwtekening of door een inventarisatie op locatie, berekend. Daarbij houden wij ook al gelijk rekening met mogelijke uitbreiding van een woning of toekomstig gebruik van bepaalde ruimtes. Zo wordt een investering in mechanische ventilatie immers ook meteen een extra duurzame investering.

Denk ook meteen aan garantie, onderhoud en service

Heb jij plannen voor het bouwen, verbouwen of renoveren van een woning? Kijk dan eerst even goed wat er volgens het Bouwbesluit allemaal wettelijk verplicht is. Het is praktisch gezien en qua kosten natuurlijk wel zo handig om alle noodzakelijke voorzieningen – zoals een mechanisch ventilatiesysteem – al meteen in het hele (ver)bouwproces mee te nemen. Anders moet er achteraf misschien weer van alles gesloopt en uitgebroken worden om het installatiewerk op orde te brengen.
Lints Ventilatie kijkt graag met je mee naar de beste oplossing voor mechanische ventilatie. Vanuit onze jarenlange ervaring en expertise kijken wij bijvoorbeeld ook naar de aanwezigheid van huisdieren, huisgenoten met gezondheidsproblemen, zoals luchtweginfecties of ademhalingsproblemen en de mogelijk verhoogde concentratie fijnstof of CO2 in de atmosfeer in de direct woonomgeving.

Bouwbesluit geeft richting, Lints Ventilatie verzorgt de concrete invulling

Kortom, in het Bouwbesluit staat keurig wat alle bouwkundige en installatietechnische spelregels zijn, maar voor de juiste interpretatie en correcte uitwerking is het goed om te beseffen dat je sommige essentiële installaties het beste door een vakspecialist ut kun laten voeren. Dat geldt in ons geval zowel voor advies, installatie, garantie, onderhoud en reparatie voor mechanische ventilatiesystemen.
Neem voor een vrijblijvend advies of passende offerte zeker contact met ons op.

Ventilatie advies op maat

Elke woning en ventilatiesysteem is anders. Daarom hebben wij diverse merken en type ventilatiesystemen in ons assortiment. Wij denken natuurlijk graag met u mee over wat het beste is in uw situatie, zodat ook u kan genieten van gezonde lucht in uw woning.